Мястото на PCSK9i в новото ръководство за поведение при дислипидемия на Европейското кардиологично дружество


kd 01/12/2019

Инхибиторите на пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9i) имат ново позициониране в настоящото ръководство за поведение при дислипидемия на Европейското кардиологично дружество, публикувано през септември 2019 година в European Heart Journal (1). PCSK9i са преместени от клас IIb препоръка на клас I в рамките на 3 години – от предходната версия на ръководството (2). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.