Инхибиране на тромбоцитната агрегация при приложение на ацетил салицилова киселина в доза 75 mg и 100 mg – сравнително проучване


kd 01/12/2019

Приложението на ниски дози (75 mg) ацетил-салицилова киселина (ASA) – Acard, Polpharma, в комбинация с clopidogrel при пациенти след коронарно стентиране, води до инхибиране на тромбоцитната агрегация в сходна степен в сравнение с по-високите дози (100 mg) ASA. Въведение Всекидневният прием на ASA се препоръчва при всички клинични състояния, при които антиагрегантната профилактика е с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.