Мястото на ezetimibe в новото европейско ръководство за поведение при дислипидемия01/09/2019

При голяма част от пациентите с много висок, висок и умерен сърдечносъдов риск се налага да се използва комбинирана антилипемична терапия със статин и ezetimibe, за да се постигнат значително по-ниските прицелни нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C), въведени в представеното тази година на Европейския кардиологичен конгрес и едновременно публикувано в European […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.