Многобройни ползи от приложението на sacubitril/valsartan, доказани в реалната клинична практика01/09/2019

Включването на sacubitril/valsartan (Entresto®, Novartis) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН), с понижена систолна функция на лява камера (ЛК), води до подобряване на функционалния клас (ФК), повишаване на фракцията на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК) и намаляване на диуретичните нужди, като терапията е безопасна в тази популация, показа нашият клиничен опит в Аджибадем Сити […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.