Комбинирана терапия с bisoprolol и perindopril при пациенти с исхемична болест на сърцето и артериална хипертония01/09/2019

Ползите от приложението на bisoprolol и perindopril при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) са многобройни и подкрепени от солидни доказателства. Нови данни от проучването PRESTOL показват, че лечението с фиксирана комбинация bisoprolol + perindopril при болни с ИБС и артериална хипертония (АХ) не само позволява да се достигнат прицелните стойности на артериалното налягане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.