Еvolocumab – навременното започване и придържането към лечението са от първостепенна важност за добрия клиничен резултат01/09/2019

При болните с фамилна хиперхолестеролемия (FH), тези със статинова непоносимост или недостатъчен терапевтичен ефект на статините, рискът за развитие на преждевременна атеросклероза и сърдечносъдови заболявания (ССЗ) е много висок. По настоящем инхибиторите на пропротеин конвертаза субтилизин/кексин 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 – PCSK9) са единствената терапевтична възможност за тези пациенти, като ключов момент за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.