Безопасност на терапията за хиперурикемия01/09/2019

В клиничното проучване CARES*, при пациенти с подагра и сърдечносъдово заболяване (ССЗ), се наблюдава значително по-висок риск за обща и за сърдечносъдова смъртност при лечение с febuxostat в сравнение с allopurinol (1). Съгласно изискванията на Европейската лекарствена агенция (ЕМА) и на българската Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), медицинските специалисти трябва да получат тази информация. Според […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.