Rosuvastatin повлиява по-ефективно факторите, благоприятстващи атеросклеротичния процес, в сравнение с други статини


kd 01/06/2019

Употребата на инхибиторите на 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А (HMG CoA) редуктазата (статини) въведе нови стандарти в профилактиката и лечението на хората с повишен сърдечносъдов риск. Няколко ефекта на статините имат потенциал да намалят нежеланите инциденти и заболяванията, свързани с атеросклеротичния процес, в тази популация. На първо място това е понижаването на холестерола в липопротеините с ниска плътност […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.