Препоръки и новини от 68-ата Научна сесия на Американския кардиологичен колеж


kd 01/06/2019

Ново клинично ръководство за първична профилактика, все по-убедително навлизане на мобилните технологии в кардиологията, допълнителни ползи от лечение с dapagliflozin и sacubitril/valsartan и успешно приложение на транскатетърни аортни клапи вече и при нискорискови пациенти, както и при болни с бикуспидна аортна клапа – това бяха част от акцентите от 68-ата Научна сесия на Американския кардиологичен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.