Sacubitril/valsartan, левокамерно ремоделиране и риск за внезапна сърдечна смърт


kd 01/03/2019

Sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis) съществено понижава риска за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при пациентите със сърдечна недостатъчност (СН) (1-3). Този ефект вероятно се дължи на положително повлияване на ремоделирането на лява камера (ЛК), както и на антиаритмичен ефект чрез промяна на електрофизиологичните характеристики на кардиомиоцитите. Утвърждаване на Entresto (sacubitril/valsartan) за лечение на сърдечна недостатъчност Ангиотензин рецепторният […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.