Препоръки и новини от Американската сърдечна асоциация


kd 01/03/2019

На последните научни сесии на Американската сърдечна асоциация (АНА) в Чикаго беше обсъдено новото ръководство за поведение при дислипидемия с въведени таргетни стойности и градиране на антилипемичната терапия, както и новото ръководство за физическа активност. Отбеляза се напредък в лечението и превенцията на сърдечната недостатъчност (СН) с нови възможности за използване и доказателства за съществени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.