Остър миокарден инфаркт без ST елевация – риск, прогноза и необходимост от основана на доказателствата терапия


kd 01/03/2019

Пациентите с инфаркт на миокарда (МИ) с или без елевация на ST сегмента (STEMI или NSTEMI) са високорискова група, в която своевременното лечение и агресивната вторична профилактика са от основно значение за намаляване на смъртността и превенцията на бъдещи сърдечносъдови инциденти. Макар и често да се подценява, рискът за нежелани сърдечносъдови събития при болните с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.