Какво ново за dabigatran ни показа регистърът GLORIA-AF?


kd 01/03/2019

GLORIA-AF е един от най-големите регистри за пациенти с предсърдно мъждене (ПМ). Данните от втора фаза на GLORIA-AF станаха достъпни през 2018 година. Те подкрепят благоприятния профил на безопасност и ефективност на dabigatran в реалния живот. Характеристика на регистъра GLORIA-AF GLORIA-AF е голям проспективен регистър за оценка на профила на безопасност и ефикасност на dabigatran […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.