Иновативни ехокардиографски решения за 3D изобразяване и анализ


kd 01/03/2019

Триразмерната (3D) ехокардиография (ЕхоКГ) дава възможност за по-точна оценка на сърдечните обеми в сравнение с двуразмерната (2D) ЕхоКГ, но масовото й приложение среща някои ограничения. Dynamic HeartModel е напълно автоматизиран модел за оценка на обемите на сърдечните кухини, съобразен с разнообразието на форми и размери в клиничната практика. Въведение 2D ЕхоКГ е най-често използваният метод […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.