Rosuvastatin предпазва от контраст-индуцирана нефропатия01/11/2018

Интересен мета-анaлиз, демонстриращ способността на rosuvastatin, приложен перипроцедурно в умерени и високи дози, да намали честотата на контраст-индуцираната нефропатия (КИН) при болни, подложени на селективна коронарна артериография (СКАГ) и/или перкутанна коронарна интервенция (PCI), беше публикуван в списание Medicine (Baltimor) (1). Протективните свойства на rosuvastatin за превенция на КИН са още по-изявени при пациенти, подложени на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.