Комбинацията от ангиотензин рецепторен блокер и блокер на калциевите канали – подходяща начална терапия при артериална хипертония


kd 01/11/2018

Двойната антихипертензивна комбинация от инхибитор на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС) и блокер на калциевите канали (ССВ) остава в основата на медикаментозната стратегия при артериална хипертония (АХ), според новото клинично ръководство на European Society of Cardiology (ESC) и European Society of Hypertension (ESH) (1). Нещо повече, за достигане на таргетните нива на артериалното налягане (АН) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.