КОЛЕГИУМ01/11/2018

Уважаеми колеги,

Европейското кардиологично дружество (ESC) проведе през 2018 година анкета сред кардиолозите за предизвикателствата на работното място. Тя беше попълнена от 3848 членове на ESC от 17 европейски страни.

Европейските кардиолози изглеждат силно мотивирани, с желание за заемане на ръководни позиции и високо ниво на лична удовлетвореност от работата. Очертават се, обаче, някои проблеми на работното място, като например липса на достатъчна институционална подкрепа, дисбаланс работа-личен живот и наличие на етичен и морален стрес.

Един от четири кардиолози в Европа смята, че институцията, за която работи, не му осигурява оптимални условия за работа, а един от трима не чувства подкрепа за професионална развитие и напредък в кариерата. Тези проблеми са по-чести в Източна и Южна Европа, включително и в България.

Всеки втори кардиолог смята, че трябва да пожертва личния си живот и времето, прекарано със семейството, за да напредне в кариерата. Това важи в още по-голяма степен за по-младите лекари – 65% от тези до 40-годишна възраст споделят това мнение.

Общото схващане е, че медицината е меритокрация – успяват тези, които са талантливи и не се щадят от работа. Но успехът зависи също и от предоставените възможности, което означава, че институционалните особености играят роля за личния професионален успех.

От много голямо значение за един клиницист е да се чувства ценен и уважаван от своите колеги, да му се гласува доверие. Това намалява стреса на работното място и позволява да се развият умения и увереност за постигане на професионален успех.

Инвестирането в човешки ресурс и създаването на подкрепяща и трансформираща работна среда трябва да се възприемат като интервенции с ниска себестойност, от които се очаква огромна възвращаемост.

За тези от вас, които не са успели да участват тази година на Европейския кардиологичен конгрес в Мюнхен, представяме накратко новите клинични проучвания, коментирани по време на това събитие. В настоящия брой на Кардио Д можете също да прочетете акцентите от ръководството на ESC за поведение при артериална хипертония.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега