Кардиопротективен ефект на nebivolol при химиотерапия


kd 01/11/2018

Проучване на Cochera и сътр. показа, че приложението на nebivolol при пациенти на лечение с антрациклини може да има кардиопротективен ефект (1). Doxorubicin е антрациклинов цитостатик, ефективен при различни злокачествени образувания, който се използва широко в множество терапевтични режими, но приложението му се ограничава поради честите прояви на кардиотоксичност, със съответното влошаване на състоянието на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.