Дори на средна възраст, преминаването към по-здравословен начин на живот може да подобри преживяемостта01/11/2018

Анализ на данните от Nurses` Health Study и Health Professionals Follow-up Study, наскоро публикуван в списание Circulation, показа че преминаването към по-здравословен начин на живот, дефиниран в пет компонента, би могло да удължи неговата продължителност (1).

Избягване на тютюнопушене, поддържане на нормално телесно тегло (индекс на телесна маса (BMI) от 18.5 до 24.9 kg/m2, всекидневна половинчасова физическа активност, здравословно хранене и умерена консумация на алкохол (5 до 15 g/ден за жени и 5 до 30 g/ден за мъже) са петте здравословни навика, които биха могли чувствително да удължат живота.

Анализът обхваша 123 219 човека, проследени за 34 години, между 1980 и 2014 година. За периода са регистрирани 42 617 смъртни случая. Сравнено с хората, при които не е установен нито един от изброените пет здравословни навика, тези, които се придържат към петте, са с 82% по-нисък риск за смърт от сърдечносъдово заболяване и 65% по-малка вероятност за карцином.

Използвайки данните от Nutrition Examination Surveys за 2128 възрастни между 50 и 80 годишна възраст, изследователите установяват, че придобиването на който и да е от петте здравословни навика води до постепенно удължаване на живота.

При придържане към така дефинирания начин на живот на 50 годишна възраст, очакваната продължителност на живота би била 14 години по-голяма за жените (93 срещу 79 години; 95% доверителен интервал (CI) 11.8 – 16.2 години) и 12.2 за мъжете (87.6 срещу 75.5 години; 95% CI, 10.1 – 14.2 години), сравнено с тези, които нямат тези здравословни навици.

Интересно е, че се установява, че само 15% от американците покриват и петте критерия между 1988 и 1992 година, а за периода 2001-2006 година този процент спада на 8%. Това потвърждава нуждата от все по-интензивни интервенции за профилактика и приучаване към здравословен начин на живот.

Използван източник:

1. Li Y., Pan A., Wang D. et al. Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population. Circulation. 2018;CIRCULATIONAHA.117.032047 http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/04/25/CIRCULATIONAHA.117.032047