Директни перорални антикоагуланти за тромбопрофилактика при неопластични заболявания01/11/2018

Случаите на венозен тромбемболизъм (ВТЕ) не са рядкост сред пациентите с неопластични процеси. Има данни, че над 70% от епизодите на фатална белодробна тромбемболия (БТЕ) са при болни с друго основно (често раково) заболяване. Химиотерапията и наличието на карцином са сред основните рискови фактори за ВТЕ и БТЕ (1). Болни с повишен риск за ВТЕ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.