Безопасност и ефикасност на ниска доза ацетилсалицилова киселина като компонент на тройна антитромботична терапия


kd 01/11/2018

Приложението на ниска доза ацетил салицилова киселина – ASA (Acard 75 mg, Polpharma) при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и необходимост от антикоагулантна терапия, при които се провежда перкутанна коронарна интервенция (PCI), осигурява добра антитромботична ефективност при нисък риск за кървене. Въведение Всекидневният прием на ASA се препоръчва при всички клинични състояния, при които антиагрегантната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.