Аmlodipine доказано по-ефективен за редуциране на вариабилността на артериалното налягане01/11/2018

Проучване от Capital Medical University в Пекин, публикувано в Journal of Comparative Effectiveness Research, показа, че amlodipine е свързан с по-ниска вариабилност на артериалното налягане (ВАН), сравнено с другите блокери на калциевите канали (ССВ). Стойностите на артериалното налягане (АН) варират в рамките на денонощието от измерване на измерване (това е така наречената краткосрочна ВАН), от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.