КОЛЕГИУМ01/09/2018

Уважаеми колеги,

Най-големият сърдечносъдов конгрес – този на Европейското кардиологично дружество (ESC – European Society of Cardiology) тази година събра в Мюнхен, Германия 31 000 специалисти от 150 страни. В петте дни на конгреса бяха представени 4 500 абстракта, 500 експертни сесии на 400 кардиологични теми.

Тази година можем да се похвалим със силно българско участие на Европейския кардиологичен конгрес: сесия Mini quiz България срещу Мароко с участие от българска страна на проф. Арман Постаджиян, доц. Мария Токмакова, доц. Яна Симова и доц. Кирил Карамфилов, където българският отбор победи; сесия на Българското кардиологично дружество, както и български абстракти, някои от които бяха отличени като най-добри постери.

Мотото на конгреса тази година беше „Празник на откритията“ (Celebration of Discovery). Председателят на ESC професор Jeroen Bax подчерта на откриването, че вече живеем в технологичната ера, но наблегна и на друго: нашите пациенти не искат да бъдат разглеждани като машини, които имат нужда от комплексна диагностика и поправка. Те се нуждаят от емпатия, да ги погледнем в очите, да осъществим контакт с тях.

Ние лекарите също се нуждаем от това – то създава друго ниво на удовлетвореност от работата и помага да се противопоставим на burnout синдрома. Последният е най-висок именно сред кардиолозите и води до редица проблеми: професионални – грешки в работата, напускане на професията, и лични – разводи, депресия и други.

Почетна лекция за връзката между академичността и индустрията изнесе професор Eugene Braunwald. Специален гост на откриването беше Barbara Streisand – съпричастна на каузата за осъзнаване на тежестта на сърдечносъдовите заболявания при жените.

На конгреса бяха представени пет нови ръководства за клинично поведение, посветени на: артериална хипертония; сърдечносъдови заболявания при бременност; синкоп; четвърта универсална дефиниция за миокарден инфаркт; миокардна реваскуларизация.

В този брой на списание Кардио D можете да прочетете обобщената версия на ръководството на ESC за поведение при синкоп. Основните новини и данни от нови проучвания ще ви представим в следващия брой.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега