Имплантация на кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизираща система с технология с единен камерен електрод


kd 01/09/2018

Имплантируемият кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизираща система за стимулация (CRT-D) е доказана животоспасяваща терапия при пациенти с тежка форма на сърдечна недостатъчност (СН) и с висок риск за внезапна сърдечна смърт (SCD). При пациентите с хронично предсърдно мъждене не е необходима предсърдна стимулация, но се изисква сензиране на предсърдието за избягване на ненужни шокови терапии и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.