Антихипертензивна терапия с комбинация инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим и бета блокер


kd 01/09/2018

Антихипертоничните лекарства действат по множество различни пътища и поради това комбинацията от различни съставки, с различни механизми на действие, е подходящ подход за постигане на контрол на артериалното налягане (АН). Комбинираните лекарствени средства имат адитивни фармакологични и хемодинамични свойства, взаимно допълващи се действия и неутрализиращи се странични ефекти. Има данни, че комбинацията от медикаменти с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.