Telmisartan – контрол на артериалната хипертония при метаболитен синдром


kd 01/06/2018

Telmisartan, който се отнася към групата на ангиотензин рецепторните блокери (ARB), се отличава от останалите сартани с оптималния си фармакокинетичен профил и с някои уникални фармакодинамични ефекти. Тelmisartan показва благоприятни глюкометаболитни ефекти – затова той се нарича и кардиометаболитен сартан, и може да се разглежда като антихипертензивно средство на избор при пациенти с едновременно наличие […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.