Препоръки на EACVI за обучение и приложение на първоначална ехокардиографска оценка (FoCUS) на спешни състояния


kd 01/06/2018

Ехокардиографското изследване на сърцето (ЕхоКГ) все по-често се използва като средство за диагностика от първа линия за начална оценка на болни в критично състояние в условия на спешност. Информативността на метода многократно превъзхожда всички налични до момента неинвазивни способи (електрокардиография, пулсоксиметрия), които могат да се приложат при пациент в тежко състояние със суспектна сърдечна патология. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.