Molsidomine предотвратява спазъма на радиалната артерия при коронарни интервенции


kd 01/06/2018

Спазъмът на радиалната артерия (АR) остава едно от най-честите усложнения на радиалния достъп при селективна коронарна артериография (СКАГ) и коронарни интервенции, въпреки провеждането на стандартни методи за профилактика на това усложнение. По литературни данни (1) добавянето на интраартериален molsidomine към verapamil води до сигнификантна редукция на радиалния спазъм. В група от 236 пациенти, подлежащи на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.