КОЛЕГИУМ01/06/2018

Уважаеми колеги,

България бе домакин на най-големия световен конгрес по ехокардиография, който се проведе от 17 до 20 май в курорта Албена. Специално за това 24-то поред събитие дойдоха над 90 лектори от цял свят, а българските колеги, които представиха опита си пред делегатите, бяха повече от 20.

Темите в програмата, представени пред около 700 участника от 19 страни и три континента, бяха насочени към иновациите и най-новите тенденции в сърдечносъдовата образната диагностика – развитието на триизмерната и четириизмерната ехокардиография, влизането в интервенционалната кардиология, развиването на останалите модалности на ехокардиографията – ядрено-магнитен резонанс и компютърната ангиография, като начини за изследване и оценяване от кардиолозите.

На конгреса беше отделено особено място за специализанти по кардиология. Освен, че беше организирано пред-семинарно обучение, младите лекари имаха възможност да представят и свои клинични случаи и абстракти, които бяха оценени от жури.

Последната вечер от конгреса бяха отличени най-добрите: д-р Ивайло Тончев, представил свой случай, разработен в клиника в Израел, д-р Николай Маринов от Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център и д-р Долина Генчева от Пловдив.

В списание Кардио D винаги сме отделяли специално място на ехокардиографията. И този брой не отстъпва от традицията – в него можете да прочетете за препоръките на Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване (EACVI) за обучение и приложение на първоначална ехокардиографска оценка (FoCUS) на спешни състояния.

В броя отделяме и подобаващо място на най-интересното от тазгодишните Научните сесии на Американския кардиологичен колеж (АСС http://www.acc.org/acc2018) – нови големи успехи при приложение на PCSK9 инхибиторите, утвърждаване на полипил, сигурност и безопасност за ticagrelor след фибринолиза и положителни данни за TAVI дори при нискорискови или спешни пациенти.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега