КОЛЕГИУМ


kd 01/03/2018

Уважаеми колеги, 2017 година беше доста противоречива за американските лекари. През януари American College of Physicians (ACP) и American Academy of Family Practitioners (AAFP) издадоха ново ръководство за поведение при артериална хипертония (АХ), в което се препоръчва иницииране на терапията при хора над 60 години при систолно артериално налягане (САН) >150 mmHg с прицелно САН […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.