Приложение на ivabradine в клиничната практика


kd 01/11/2017

Пациентите със сърдечна недостатъчност (СН), които имат повишена сърдечна честота (СЧ), са изложени на значимо по-голям риск за смърт или за хоспитализации, които от своя страна влошават качеството на живот и са свързани с по-неблагоприятни крайни резултати. Ефективното контролиране на СЧ е фактор с голямо значение за оптимизиране на хемодинамиката, намаляване на субективната симптоматика и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.