Поведение при пациент с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) на фона на терапия със sacubitril/valsartan


kd 01/11/2017

Представяме пациент със сърдечна недостатъчност (СН), с понижена систолна функция на лява камера (ЛК), на терапия с ангиотензин рецепторен-неприлизинов инхибитор (ARNI) – sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis), с който бихме искали да демонстрираме поведението при пациенти с ХБН. Описание на клиничния случай Жена на 75 години, представяща се с клинични прояви на СН IV функционален клас (ФК) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.