Мястото на clopidogrel в клиничната практика


kd 01/11/2017

Двойната антиагрегантна терапия (ДААТ) е неотменима част от лечението на пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС), при които е имплантиран коронарен стент или са преживели остър коронарен синдром (ОКС): миокарден инфаркт (МИ) с или без елевация на ST сегмента (STEMI/NSTEMI) или нестабилна стенокардия. Доказано е, че в рамките на първата година след ОКС, независимо […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.