КОЛЕГИУМ01/11/2017

Уважаеми колеги,

Скорошна анкета на Европейското кардиологично дружество (ESC) показа, че поне една трета от кардиолозите страдат от т. нар. синдром на burnout (професионално изчерпване, прегаряне)*. В Източна Европа 35% от мъжете и 45% от жените кардиолози** се чувстват умствено или физически изтощени. В Западна и Северна Европа цифрите са малко по-ниски, но съизмерими.

Кардиолозите намират за трудно да успеят в кариерата си, без да жертват свои лични и/или семейни задължения. Лекарите търсят по-добри възможности за обучение и по-фокусирано върху качеството, отколкото върху количеството здравеопазване. Те искат да имат повече възможности за научно развитие и международни контакти.

80% от анкетираните искат да могат да налагат промени в своите отделения и институции, но едва половината от тях се чувстват окуражени да се стремят към ръководни позиции или да поемат отговорност за взимане на решения.

Анкетата на ESC представлява важна първа крачка към идентифициране на проблемите на работното място. Тя ще помогне на ESC да осигури подкрепа в тази насоки на своите членове.

Една от причините за burnout синдрома е информационната свръхнатовареност. За да бъде в крак със съвременните тенденции в медицината, днешният кардиолог трябва да не спира да се информира за нови резултати от проучвания, клинични ръководства, консенсусни документи, мнения на експерти …

Тук донякъде можем да помогнем. Ние, в списание Кардио Д, следим целия този информационен поток и пресяваме за вас най-важната информация. Така например, в настоящия брой представяме новостите от конгреса на ESC в Барселона, Испания, както и обобщен вариант на новото ръководство на ESC за поведение при клапни заболявания.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега

* Синдром на професионалното изчерпване (burnout) е понятие, използвано в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Хърбърт Фройденбергер през 1974, който забелязва този синдром сред своите колеги, а и при себе си. Характеризира се със специфични симптоми и стадии на развитие. Основният аспект на този синдром е повишеното чувство за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение (Freudenberger H. Staff burnout. Journal of Social Issues 1974;30:159-165 DOI: 10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x).

Синдром засяга най-често личности, които са били особено ентусиазирани и дейни в началото на кариерата си, идеалисти, най-добрите в определени професионални групи. С други думи, първо трябва да „гориш“, за да „изгориш“ в резултат на изнурителна работа, продължителен стрес и изтощително натоварване.

** По данни от проучване на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, 70% от лекарите в България страдат от този синдром