Блокадата на RAAS е ключова за преживяемостта след TAVI


kd 01/11/2017

Постоперативното лечение с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) или с ангиотензин рецепторни блокери (ARB) след транскатетърна имплантация на аортна клапа (TAVI) води до по-значима редукция на индекса за левокамерна (ЛК) хипертрофия и значимо понижаване на общата смъртност, показаха резултатите от проведено в Япония проучване (1). Това е първото изследване, оценяващо ефекта на блокадата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.