Предсърдно мъждене и перкутанни коронарни интервенции


kd 01/09/2017

Пациентите на антикоагулантна терапия поради предсърдно мъждене (ПМ), при които се налага перкутанна коронарна интервенция (PCI) със стентиране, са клинично предизвикателство за кардиолозите. След PCI тези болни се нуждаят от двойна антиагрегантна терапия (ДААТ) за предотвратяване на тромбоза в стента и бъдещи сърдечносъдови инциденти, както и от антикоагулантна терапия за профилактика на инсулт и периферна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.