Предимства на антихипертензивната терапия с olmesartan и olmesartan/amlodipine


kd 01/09/2017

Приложението на olmesartan при пациенти с артериална хипертония (АХ) осигурява ефективен контрол на артериалното налягане (АН) при 24-часов интервал на дозиране, добра поносимост, фармакокинетичен профил, който не се влияе от възрастта и ниска вероятност за междулекарствени взаимодействия. Комбинираното антихипертензивно лечение olmesartan/amlodipine е оптимална терапевтична стратегия на първи избор при голяма част от пациентите с АХ, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.