Поведение при хиперкалиемия на фона на терапия с Entresto


kd 01/09/2017

Представяме пациент със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена систолна функция на лява камера (ЛК) на терапия с ангиотензин рецепторен-неприлизинов инхибитор (ARNI) – sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis), с който бихме искали да демонстрираме поведението при възникване на хиперкалиемия. Описание на клиничния случай Mъж на 73 години, представящ се преди година и половина на кардиологичен преглед при електрофизиолог […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.