КОЛЕГИУМ01/09/2017

Уважаеми колеги,

Тази година конгресът на Европейското кардиологично дружество (ESC) се проведе в Барселона, Испания. Както винаги, това събитие създаде уникални възможности на хиляди кардиолози да видят и чуят на живо водещи експерти в областта на сърдечносъдовите заболявания, да комуникират с тях, да зададат конкретни въпроси, да дискутират сложни клинични ситуации или специфични пациенти.

Все повече от сесиите стават интерактивни, отделя се достатъчно време за дискусии, провеждат се модерирани дебати, а постерните сесии създават уникални възможности за обмяна на опит и генериране на нови идеи.

Европейският кардиологичен конгрес отбеляза важен юбилей – 40 години от началото на перкутанните коронарни интервенции (PCI). На 16 септември 1977 година Анреас Грюнциг проведе първата коронарна ангиопластика при човек. В тазгодишния конгрес 59 сесии бяха посветени на PCI.

Една четвърт от лекторите и модераторите бяха жени, като тази цифра вероятно ще нараства всяка година. Това се дължи на инициативата Жените в Европейското кардиологично дружество – Women in ESC, в основата на която седи избраният бъдещ председател на ESC – Барбара Касадей.

Началото на Европейския кардиологичен конгрес беше помрачено от терористичен акт на Las Ramblas в Барселона. Ръководството на ESC в този критичен момент взе решение, че конгресът трябва да се проведе – противното би означавало да се предадем, а тези атаки целят именно това: да тероризират и разрушават. Но те ще успеят да го постигнат само тогава, когато ние го позволим.

Повече от 30 000 делегати станаха на крака при откриването на конгреса в памет на жертвите, но решени да продължат напред и да не позволят на тероризма да победи. В такива моменти няма как човек да не се почувства горд, че принадлежи към едно общество на здравни професионалисти, които отказват да бъдат потиснати!

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега