Кога да включим ivabradine в терапията на пациенти със сърдечна недостатъчност?


kd 01/09/2017

През май 2016 година Европейското кардиологично дружество (ESC) и Американският кардиологичен колеж (АСС), Американската сърдечна асоциация (AHA), съгласувано и с Американското дружество по сърдечна недостатъчност (HFSA), едновременно публикуваха насоки за поведение при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) (1, 2), като през април 2017 година АСС, AHA и HFSA публикуват обновената версия на ръководството (3). Според […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.