Хиперурикемия, артериална ригидност и ефекти от лечението с allopurinol


kd 01/09/2017

Наличието на хиперурикемия и повишена артериална ригидност, по отделно или заедно, повлиява неблагоприятно сърдечносъдовата прогноза. Лечението с allopurinol води не само до понижаване на стойностите на серумната пикочна киселина (ПК), но и до подобряване на еластичността на артериите. Връзка между хиперурикемията и артериалната ригидност Ранното съдово стареене (early vascular aging – EVA) и увреждането на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.