Bromocriptine от полза при перипартална кардиомиопатия


kd 01/09/2017

Лечението с bromocriptine е свързано с висока честота на пълно левокамерно (ЛК) възстановяване и ниска заболеваемост и смъртност при пациентки с перипартална кардиомиопатия (ППКМП) при сравнение с групи без подобна терапия, показаха резултатите от многоцентрово рандомизирано клинично проучване при 63 бременни с ППКМП и фракция на изтласкване на ЛК (ФИЛК) </=35%, публикувани в European Heart […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.