Актуализирани препоръки за контрол на артериалната хипертония в амбулаторната практика


kd 01/09/2017

Според публикуваното в началото на годината клинично ръководство на American College of Physicians (ACP) и American Academy of Family Physicians (AAFP), систолно артериално налягане (САН) >=150 mmHg налага започване на лечение. Постигането на тези прицелни стойности при хора на 60 и повече години намалява риска за инсулт, сърдечносъдови инциденти и смърт. По-нататъшна редукция на САН […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.