Замяната на rosuvastatin с друг статин увеличава риска за миокарден инфаркт


kd 01/06/2017

Преминаването от терапия с rosuvastatin към друг, потенциално по-ниско ефективен, статин повишава съществено риска за възникване на миокарден инфаркт (МИ), показаха резултатите от скорошно проучване, публикувани в списание Advances in Therapy (1). Натрупаните данни от големи обсервационни проучвания доказват наличието на положителна корелация между концентрацията на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) и честотата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.