Valsartan и комбинацията му с диуретик при лечение на пациенти с хипертония и метаболитни нарушения или диабет


kd 01/06/2017

Приложението на valsartan и valsartan + hydrochlorothiazide (HCT) при пациенти с артериална хипертония (АХ) понижава ефективно и по дозо-зависим начин стойностите на артериалното налягане (АН). Освен антихипертензивните си ефекти, valsartan намалява честотата на новодиагностициран диабет тип 2 (ДТ2) и стойностите на някои възпалителни маркери. Въведение Въпреки значителния напредък в терапевтичните ни възможности, контролът на АХ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.