Тест: Можете ли да отговорите на тези предизвикателни въпроси в областта на кардиологията?


kd 01/06/2017

Кое от следните трябва да бъде налице, за да се постави диагнозата малигнена хипертония? – Едем на папилата – Главоболие – Ангина пекторис – Всички горепосочени И малигнената хипертония, и акселерираната хипертония, са спешни състояния, със сходни изход и терапия. Акселерираната хипертония се дефинира като скорошно сигнификантно повишение на артериалното налягане над изходните стойности, което […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.