Оценка на алгоритъма на Европейското кардиологично дружество за диагностика на миокардния инфаркт


kd 01/06/2017

Ново проучване показа, че препоръчаният в последното клинично ръководство на Европейското кардиологично дружество (ESC) алгоритъм за изключване на остър миокарден инфаркт (ОМИ) през първия час може да е недостатъчно чувствителен за нуждите на спешната диагностика (1). ESC утвърди алгоритъм за диагностика на ОМИ, базиран на изследване на високо специфичен тропонин на час 0 и час […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.