Нови перспективи в лечението на резистентната артериалната хипертония


kd 01/06/2017

Контролът на артериалното налягане (АН) все още е голямо клинично предизвикателство. Въпреки широко приетите и добре проучени терапевтични стратегии, остава значим броят на хипертониците с незадоволително повлияване на АН. Това налага търсене на нови медикаменти, както и на нелекарствени възможности за повлияване на артериалната хипертония (АХ). В последните години бяха предложени и по настоящем са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.