Скритата хипертония – ново разбиране за един комплексен проблем


kd 01/03/2017

Скритата хипертония (СХ) се изразява в повишено артериално налягане (АН) в домашни (амбулаторни) условия и нормални стойности при измервания в лекарския кабинет. Според обзорната статия на Stanley S. Franklin и сътр. (1), публикувана в European Heart Journal, делът на тези хора, сред нелекуваните за артериална хипертония (АХ), е изненадващо висок. Още по-висок е процентът на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.