Силата на по-доброто лечение при пациенти със сърдечна недостатъчност


kd 01/03/2017

Представяме нашия начален опит с приложение на ангиотензин рецепторен-неприлизинов инхибитор (ARNI) – sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена систолна функция на лява камера (ЛК). Описание на клиничния случай Mъж на 50 години с известна триклонова коронарна болест, състояние след дилатация с имплантация на интракоронарен стент (ICS) на диагонален клон на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.